Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Aave đề xuất triển khai V3 trên BNB Chain

Nhà sáng lập Aave Marc Zeller đề xuất triển khai phiên bản V3 trên BNB Chain vào ngày 4/4.
Amber avatar
thuyenpna
Published Apr 04 2023
Updated Apr 04 2023
2 min read
Amber media

Related Posts