logo

Interlock

Dark
Content Language
English
VietNamese
thumbnail
thumbnail
Công ty Aave vừa đổi tên thương hiệu thành Avara sau khi thâu tóm startup Web3 Los Feliz Engineering tại Los Angeles. Avara sẽ trở thành công ty mẹ của Aave, Lens, stablecoin GHO, Sonar và những thương hiệu khác.

Theo đó, Avara sẽ trở thành công ty mẹ của Aave, Lens, stablecoin GHO, Sonar và những thương hiệu khác. Thêm vào đó, Avara sẽ mua lại Los Feliz Engineering, startup phát triển phần mềm Web3 đằng sau dự án ví crypto Family và thư viện cho nhà phát triển ConnectKit. 

Benji Taylor, nhà sáng lập Family, sẽ gia nhập Avara với vai trò giám đốc thiết kế và sản phẩm. Tất cả đội ngũ phát triển Los Feliz sẽ tham gia Avara. 

"Quá trình chuyển đổi sang Avara và bổ sung Family vào hệ sinh thái của chúng tôi không chỉ là việc thay đổi tên hoặc cấu trúc. Đây là bước tiến lớn hướng đến sứ mệnh cuối cùng: hệ thống internet phi tập trung, công bằng, tạo điều kiện thúc đẩy sự đổi mới và phát triển", Stani Kulechov, nhà sáng lập Avara cho biết. 

Los Feliz Engineering là thương vụ thu mua thứ hai của Avara. Vào tháng 12/2022, công ty đã mua lại ứng dụng xã hội Web3 Sonar nhằm mở rộng hệ sinh thái Lens, nền tảng xã hội phi tập trung. 

Trong hệ sinh thái Avara, Aave được xem là nền tảng cho vay lớn nhất trên thị trường hiện tại với 3.35 tỷ USD được khóa trong giao thức (theo DefiLlama). Lens là nền tảng xã hội cho phép những ứng dụng mạng xã hội phát triển. Dự án vừa thực hiện nâng cấp phiên bản v2 trên Polygon vào 3 ngày trước. GHO đã triển khai trên Ethereum mainnet hồi tháng 7/2023. 

Đọc thêm: Ava Labs bắt tay SotaTek phát triển thị trường Việt Nam

icon
iconicon
Comment

You need toorto comment