Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

ApeChain tham gia hệ sinh thái Arbitrum

Ngày 15/2, cộng đồng ApeCoin đã thống nhất việc chọn công nghệ từ Arbitrum để xây dựng mạng lưới Layer 2 ApeChain.
Amber avatar
immihu.web3
1 min read
Published Feb 15 2024
Updated Feb 16 2024
Amber media

Theo thông báo từ Twitter ngày 15/2, cộng đồng đã thống nhất sử dụng bộ công cụ Arbitrum để xây dựng ApeChain. Theo đó, Horizen Labs sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm phát triển ApeChain theo công nghệ AnyTrust, sử dụng APE coin làm gas.

ApeChain được định vị trở thành nền tảng cho các ứng dụng và game cho người dùng. Để đáp ứng điều đó, dự án cam kết cung cấp trải nghiệm liền mạch, chi phí thấp và giao dịch nhanh chóng. Đồng thời, Yuga Labs cũng khẳng định game là chiến lược chính cho mình. Với ApeChain, tổ chức hi vọng tạo nên "ngôi nhà" cho hệ sinh thái "khỉ".

Trước đó, cộng đồng ApeCoin đã đưa ra nhiều ứng cử viên công nghệ để phát triển ApeChain, bao gồm Arbitrum, Polygon, zkSync và Optimism. Mỗi đề xuất sẽ lựa chọn một bộ công cụ và đội ngũ xây dựng khác nhau.

Cùng với việc chọn Arbitrum làm nơi xây dựng ApeCoin, Horizon Labs sẽ được hưởng các gói ưu đãi từ Arbitrum Foundation bao gồm phí cung cấp dịch vụ Rollup-as-a-Service (RaaS), quỹ hỗ trợ an ninh dành cho Hội đồng ApeChain... Ngoài ra, cả 2 sẽ tiếp tục thảo luận thêm về vấn đề này.