logo

Interlock

Dark
Content Language
English
VietNamese
thumbnail
thumbnail
Decen, bản cập nhật sắp tới của Ethereum, sẽ tập trung vào tính năng Proto-danksharding cùng một số cải thiện ở lưu trữ on-chain.

Các nhà phát triển Ethereum đã thống nhất chi tiết về bản cập nhật Decun sắp tới của mạng lưới. 

Theo đó, bản nâng cấp, sẽ kích hoạt đợt hard fork, dự định được triển khai vào cuối năm 2023, sẽ bao gồm 5 cải tiến EIP (Ethereum Improvement Proposal). Mục đích chính của Decun sẽ giúp cải thiện khả năng lưu trữ dữ liệu và tối thiểu chi phí của mạng lưới. 

Trong đó, EIP-4844 đóng vai trò chủ đạo, hay còn được gọi là proto-danksharding. Tính năng này cải thiện độ mở rộng của mạng lưới bằng cách tạo thêm nhiều không gian, được gọi là blob. Điều này sẽ cải thiện đáng kể phí giao dịch trên các layer 2 như Arbitrum, Optimism, zkSync... 

Những cải tiến EIP khác bao gồm:

  • EIP-1153 giúp giảm thiểu phí cho hoạt động lưu trữ dữ liệu on-chain, từ đó cải thiện không gian chuỗi khối. 
  • EIP-4788 giúp cải thiện thiết kế cho staking pools và cầu nối (bridge). 
  • EIP-5656 bổ sung thay đổi nhỏ trong máy ảo Ethereum (Ethereum Virtual Machine). 
  • EIP-6780 loại bỏ khả năng hủy hợp đồng thông minh. 

Tim Beiko, nhà phát triển tại Ethereum Foundation, chia sẻ trong buổi call All Core Developers Execution Layer 163 rằng sẽ không thêm bất cứ tính năng nào cho Decun. 

Hiện tại vẫn chưa có thông tin về thời điểm bản hard fork sẽ xảy ra nhưng nhiều nguồn tin cho rằng Decun sẽ diễn ra vào cuối năm 2023. 

Decun sẽ triển khai nhiều thay đổi trên cả hai layer của Ethereum. Theo đó, Decun là sự kết hợp giữa hai phần Cancun và Deneb. Cancun xảy ra trên lớp thực thi, nơi quyết định quy tắc giao thức trong khi Deneb là bản nâng cấp của lớp đồng thuận nơi các khối được xác minh. 

Đọc thêm: Curve cho phép thế chấp stETH để mint crvUSD.

icon
iconicon
Comment

You need toorto comment