Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Nhân viên Binance giúp người Trung Quốc vượt lưới kiểm duyệt

Theo CNBC, các nhân viên và tình nguyện viên tại Binance đã cố ý hỗ trợ khách hàng Trung Quốc vượt qua quy trình kiểm tra danh tính (KYC) của sàn.
Amber avatar
uyntran.web3
Published Mar 24 2023
Updated Mar 24 2023
3 min read
Amber media

Related Posts