Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

BuilderTalk #3: Aura Network và cánh cửa kết nối NFT đến Web2

Builder Talk tạo cơ hội cho các builder chia sẻ về những dự án họ đang thực hiện cũng như quan điểm của họ về thị trường tiền mã hoá. Đồng hành cùng Builder Talk tuần này là anh Long Nguyễn, Giám đốc Công nghệ của Aura Network.
Amber avatar
uyntran.web3
Published Mar 12 2023
Updated Sep 15 2023
12 min read
Amber media

Related Posts