Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

BuilderTalk #5: Cùng Polygon vén màn mainnet zkEVM

Thông qua series "Builder Talk", các nhà phát triển có thể thảo luận về các dự án họ đang thực hiện và suy nghĩ của họ về thị trường tiền mã hóa. Số đầu tiên của mùa 2 được mở màn bởi Jack Melnick, quản lý cấp cao của Polygon Labs.
Amber avatar
immihu.web3
Published Apr 14 2023
Updated Sep 15 2023
15 min read
Amber media

Related Posts