Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Celestia ra mắt chương trình khuyến khích chạy node

Celestia ra mắt chương trình khuyến khích testnet với tên gọi Blockspace Race, dự kiến diễn ra vào ngày 7/3.
Amber avatar
thuyenpna
Published Mar 01 2023
Updated Mar 01 2023
2 min read
Amber media

Related Posts