Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Bitcoin 'dựng cột' khi chỉ số CPI giảm về 5%

19:30 ngày 12/4, Mỹ đã công bố chỉ số lạm phát giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 5 là 5%, thấp hơn mức dự kiến là 5.1%. Bitcoin biến động mạnh, tăng vọt hơn 1.5% ngay thời điểm công bố CPI. Thị trường chuyển biến tích cực.
Amber avatar
tranhtnn
Published Apr 12 2023
Updated Sep 16 2023
3 min read
Amber media

Related Posts