Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Circle tìm kiếm đối tác ngân hàng mới, khôi phục dự trữ USDC

Ngày 12/3, Circle thông báo sẽ nối lại hoạt động thanh khoản cho USDC vào thứ hai khi các ngân hàng Mỹ mở cửa và khẳng định đảm bảo an toàn và bảo mật cho dự trữ stablecoin này.
Amber avatar
quynhnt
Published Mar 13 2023
Updated Mar 13 2023
3 min read
Amber media

Related Posts