Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Cổ phiếu các công ty khai thác Bitcoin tăng mạnh

Khi thị trường phục hồi, cổ phiếu công ty khai thác Bitcoin có ảnh hưởng tích cực. Trong hai tuần đầu năm 2023, cổ phiếu những công ty này ghi nhận mức tăng trung bình 100%.
Amber avatar
tranhtnn
Published Jan 17 2023
Updated Nov 20 2023
3 min read
Amber media

Related Posts