Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

ConsenSys triển khai testnet mạng lưới zkEVM Linea

ConsenSys, đơn vị phát triển Metamask, đã triển khai phiên bản testnet mạng lưới zkEVM với tên gọi Linea.
Amber avatar
immihu.web3
Published Mar 28 2023
Updated Mar 28 2023
2 min read
Amber media

Related Posts