SETTINGS
Content language
flag Vietnamese
Vietnamese
flag Vietnamese
Vietnamese
Tiếng việt
flag English
English
English
Channel logo
Interlock
Save
Copy link

CUSD ra mắt phiên bản mới

Ngày 2/12, CUSD, đồng stablecoin được phát hành bởi công ty Ninety Eight, thông báo ra mắt phiên bản mới.
Avatar
immihu.web3
Published Dec 02 2023
Updated Dec 04 2023
1 min read
thumbnail

Theo thông báo ngày 2/12, CUSD sẽ ngừng phiên bản hiện tại vì lý do Binance ngưng hỗ trợ BUSD. Theo đó, CUSD là đồng stablecoin được phát hành bởi công ty Ninety Eight. BUSD là một trong những đồng stablecoin được sử dụng để thế chấp cho CUSD.

Để hỗ trợ người dùng, CUSD sẽ miễn phí quá trình redeem CUSD thành tài sản thế chấp trên BNB Chain, Ethereum và Solana đến ngày 15/01/2024. Bên cạnh đó, Binance sẽ ngừng quá trình chuyển đổi BUSD vào ngày 15/12. 

Mặt khác, CUSD sẽ ra mắt phiên bản mới trong thời gian tới. Dự án cam kết tiếp tục với định hướng cross-chain và hỗ trợ cộng đồng.

CUSD là một stablecoin được đảm bảo hoàn toàn bằng USDC và BUSD nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu thanh khoản cross-chain trong DeFi. Dự án được triển khai bởi Ninety Eight vào ngày 19/9/2022. 

Đọc thêm: coin98 được niêm yết trên sàn WOO X

RELEVANT SERIES