Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

CZ có thật sự vì người dùng?

Khi nhắc đến chuyện niêm yết, ông chủ Binance luôn lấy lợi ích của người dùng làm ưu tiên hàng đầu. Song cách ông chủ Binance đang làm không mang ý nghĩa của thông điệp vì người dùng.
Amber avatar
uyntran.web3
Published May 07 2023
Updated May 07 2023
11 min read
Amber media

Related Posts