Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Đề xuất trả lại 700 triệu ARB không được thông qua

Đề xuất Arbitrum Foundation trả lại 700 triệu ARB token đã không được thông qua.
Amber avatar
immihu.web3
Published Apr 17 2023
Updated Apr 17 2023
2 min read
Amber media

Related Posts