logo

Interlock

Dark
Content Language
English
VietNamese
thumbnail
thumbnail
Ngày 20/4, Hạ viện Texas thông qua một dự luật yêu cầu các sàn giao dịch tiền mã hoá chứng minh rằng họ có đủ tài sản để đảm bảo hoạt động kinh doanh của mình. 

Theo đó, dự luật HB1666 yêu cầu các sàn giao dịch duy trì dự trữ để bảo đảm các nghĩa vụ với người dùng bao gồm tiền gửi vào và số dư của họ. 

Ngoài ra, các sàn giao dịch crypto phải cung cấp báo cáo kế toán hàng quý cho khách hàng và kiểm toán viên bao gồm chi tiết các khoản nợ đang tồn đọng và số tài sản công ty dự trữ.

Hiện HB1666 chưa được thông qua bởi Thượng viện Texas và chưa được ký thành luật. 

coin98
Giai đoạn của HB1666. Nguồn: FastDemocracy.

Các công ty cũng phải nộp báo cáo chứa các thông tin khác với cơ quan quản lý ngân hàng tiểu bang Texas trước ngày thứ 90 sau khi kết thúc mỗi năm tài chính.

Những yêu cầu của dự luật này có một số mặt tương đương với bằng chứng dữ trữ Proof-of-Reserves (PoR) đã được công bố bởi các sàn giao dịch hàng đầu như Binance, Coinbase, OKX và Kraken. Sau sự sụp đổ của FTX, Giám đốc Điều hành của Binance, CZ, đã đề xuất rằng tất cả các sàn giao dịch nên cung cấp PoR.

Tuy nhiên, dự luật cho thấy các sàn giao dịch phải cung cấp báo cáo cá nhân hóa cho cá thể, không phải là báo cáo toàn công ty.

coin98
Những sàn giao dịch đầu tiên cung cấp PoR. Nguồn: Blockchaincenter.

Những quy định áp dụng đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số phục vụ hơn 500 người dùng tại Texas hoặc có ít nhất 10 triệu USD tiền gửi. Dự luật này không áp dụng đối với các ngân hàng, cũng như những công ty không bắt buộc phải có giấy phép dịch vụ tiền tệ.

Bên cạnh đó, các nhà lập pháp Texas đang tiến hành dự luật 1751 nhằm loại bỏ các ưu đãi về thuế và trợ cấp cho các công ty khai thác tiền mã hoá. 

Đọc thêm: 1inch triển khai trên zkSync Era.

icon
iconicon
Comment

You need toorto comment