Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Đức điều tra ChatGPT vì vấn đề bảo mật dữ liệu

OpenAI tiếp tục đối mặt với thách thức mới trong quá trình phát triển tại Liên minh Châu Âu sau khi cơ quan quản lý ở Đức điều tra về các hoạt động bảo mật của công ty và việc tuân thủ Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR).
Amber avatar
quynhnt
Published Apr 25 2023
Updated Sep 16 2023
3 min read
Amber media

Related Posts