Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Dune ra mắt công nghệ LLMs tích hợp AI

Nền tảng phân tích dữ liệu Dune thông báo tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào LLMs(Large Language Models), mô hình ngôn ngữ mới.
Amber avatar
immihu.web3
Published Apr 03 2023
Updated Apr 03 2023
2 min read
Amber media

Related Posts