Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Dymension thông báo điều kiện nhận airdrop

Ngày 2/1, Dymension đã airdrop token DYM cho hơn 1 triệu người dùng crypto.
Amber avatar
immihu.web3
1 min read
Published Jan 03 2024
Updated Jan 03 2024
Amber media

Theo thông báo trên Twitter ngày 2/1, dự án sẽ airdrop 70 triệu đồng DYM (tương đương 7% tổng cung) cho hơn 1 triệu địa chỉ ví. Người dùng có thể nhận airdrop đến hết ngày 21/01. Sau thời điểm này, dự án sẽ tái phân phối lượng DYM chưa được claim cho những người đã nhận airdrop. 

Dymension là blockchain layer 1 được xây dựng trên Cosmos SDK. Dự án xây dựng cơ sở để phát triển RollApp bằng cách cung cấp Layer consensus hay settlement. Đây là điểm nổi bật của modular blockchain khi tách biệt các layer từ đó mang lại tính tùy chỉnh và tự do nâng cấp. 

Trang Genesis Rolldrop của Dymension.

Người dùng đủ điều kiện nhận airdrop bao gồm holder NFT, từng stake và sử dụng Dapp trên Ethereum, Celestia, Cosmos, Solana, Osmo hoặc Stargaze. Thời gian snapshot là ngày 19/12/2023. Tiêu chí cụ thể gồm stake từ 1 đến 5,000 TIA trên Celestia; hoạt động trên Arbitrum, Optimism, Base và Blast; stake 1 đến 5,000 ATOM trên Cosmos Hub hoặc hold 1 dến 5,000 stATOM trên Stride hoặc stake 10 đến 10,000 OSMO; địa chỉ Solana sử dụng ứng dụng từ Wormhole, Tensor và Drip hoặc holder của các bộ sưu tập NFT như Pudgy Penguins, Bad Kid, Mad Lads, Tensorians. 

Bên cạnh đó, dự án còn dành 2,500,000 DYM cho những người chuyển token sang mạng lưới Dymension. Theo đó, người dùng khóa những token như USDC, TIA, USDT, ATOM, ETH, SOL sẽ nhận được phần thưởng DYM. 

Dự án sẽ công bố lộ trình phát triển và ứng dụng của DYM trong vài tuần tới.