Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Ethereum ấn định ngày 13/4 cho nâng cấp Shanghai

Bản nâng cấp Shapella sẽ được triển khai trên Ethereum vào ngày 13/4. Giá của token các dự án liquid staking đã bật tăng sau thông báo này.
Amber avatar
immihu.web3
2 min read
Published Mar 29 2023
Updated Dec 22 2023
Amber media