Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Ethereum tăng gấp đôi tiền thưởng phát hiện lỗi

Chuẩn bị cho sự kiện nâng cấp Shapella, Ethereum Foundation đã tăng gấp đôi tiền thưởng lên 500,000 USD cho những ai phát hiện ra lỗ hổng trên mạng lưới.
Amber avatar
uyntran.web3
3 min read
Published Mar 24 2023
Updated Dec 21 2023
Amber media