Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Khẩu hiệu Google “Don’t be evil” dưới góc nhìn của Arbitrum

Trong buổi trò chuyện BuilderTalk ngày 11/5, Patrick McCorry, chuyên gia nghiên cứu từ Arbitrum Foundation nhắc đến phương châm nổi tiếng “Don’t be evil” của ông lớn Google. Qua đó, ông đã chia sẻ quan điểm về tương lai của layer 2 và Web3.
Amber avatar
uyntran.web3
Published May 21 2023
Updated May 21 2023
11 min read
Amber media

Related Posts