Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Chỉ số Tham lam & Sợ hãi của Bitcoin vượt 90%

Theo dữ liệu của Matrixport, chỉ số Tham lam & Sợ hãi (Greed & Fear Index) của nhà đầu tư đối với Bitcoin đã tăng từ dưới 10% lên 93% trong vòng một tuần.
Amber avatar
uyntran.web3
2 min read
Published Jun 23 2023
Updated Dec 03 2023
Amber media