Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Hàn Quốc khởi động dự án Metaverse Seoul

Chính quyền thành phố Seoul, Hàn Quốc đã khởi động dự án Metaverse Seoul, cho phép cư dân của thủ đô tiếp cận các dịch vụ của thành phố trong môi trường ảo.
Amber avatar
tranhtnn
Published Jan 17 2023
Updated Feb 07 2023
2 min read
Amber media

Related Posts