Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Hong Kong đầu tư 50 triệu HKD vào Web3

Paul Chan, Bộ trưởng Tài chính Hong Kong cho biết chính quyền sẽ phân bổ 50 triệu HKD (khoảng 6.37 triệu USD) để xây dựng hệ sinh thái Web3.
Amber avatar
uyntran.web3
Published Feb 22 2023
3 min read
Amber media

Related Posts