Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Itmeans: Arbitrum Orbit - Vũ khí đối đầu với Optimism

Arbitrum Orbit cho phép nhà lập trình có thể triển khai mạng lưới blockchain layer 3 của riêng họ. Lượng lớn layer 3 được tạo ra sẽ giúp Arbitrum giữ vững vị thế trong cuộc chiến layer 2.
Amber avatar
immihu.web3
Published Mar 23 2023
Updated Jun 02 2023
4 min read
Amber media

Related Posts