Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Itmeans: Blur - Kẻ thay đổi cuộc chơi trên thị trường NFT

Blur trở thành sàn giao dịch NFT lớn nhất trên Ethereum vào năm 2023. Nhân tố mới này đã khiến các sàn giao dịch NFT phải thay đổi để bắt kịp với thị trường hiện tại. 
Amber avatar
immihu.web3
Published Apr 11 2023
Updated Jun 02 2023
6 min read
Amber media

Related Posts