Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Hacker Euler Finance trả lại tiền cho dự án

Kẻ tấn công đã chuyển 3,000 ETH (tương đương 5.36 triệu USD) đến địa chỉ ví của Euler vào ngày 18/3. 
Amber avatar
uyntran.web3
2 min read
Published Mar 19 2023
Updated Jan 15 2024
Amber media