Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Khối lượng giao dịch trên Arbitrum tăng vọt, bỏ xa BNB Chain

TVL của Arbitrum đã tăng hơn 20% trong tuần qua, kéo theo dòng tiền đổ vào nền tảng blockchain layer 2. Ngoài ra, khối lượng giao dịch của blockchain này cũng chạm ATH mới.
Amber avatar
quynhnt
Published Mar 20 2023
Updated Dec 13 2023
2 min read
Amber media

Related Posts