Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

LayerZero hoàn thành vòng gọi vốn 120 triệu USD

Giao thức cross-chain LayerZero đã hoàn thành vòng gọi vốn Series B với mức định giá 3 tỷ USD.
Amber avatar
immihu.web3
Published Apr 04 2023
Updated Apr 04 2023
2 min read
Amber media

Related Posts