Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Lens Protocol ra mắt layer 3

Ngày 27/4, đội ngũ phát triển Lens Protocol ra mắt phiên bản beta của giải pháp mở rộng blockchain Bonsai. Giải pháp hứa hẹn hỗ trợ xử lý khối lượng giao dịch lớn cho người dùng DApp trên Lens.
Amber avatar
uyntran.web3
Published Apr 26 2023
Updated Apr 26 2023
4 min read
Amber media

Related Posts