Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

LSDfi - xu hướng mới nổi có vực dậy được tiềm năng của DeFi?

Sự tăng trưởng nóng của các nền tảng Liquid Staking Derivative Finance (LSDfi) đã thu hút mối quan tâm của nhiều nhà đầu tư và được kỳ vọng sẽ vực dậy tiềm năng của DeFi trong thời gian tới.
Amber avatar
quynhnt
Published Jun 05 2023
4 min read
Amber media

Related Posts