Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Magic Eden ra mắt NFT marketplace trên Bitcoin

Nền tảng giao dịch NFT Magic Eden tích hợp với ví Bitcoin Hiro và Xverse cho phép nhà giao dịch niêm yết, mua và bán Ordinals NFT trên mạng lưới Bitcoin.
Amber avatar
thuyenpna
Published Mar 22 2023
Updated Nov 28 2023
3 min read
Amber media

Related Posts