Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

MakerDAO thông qua đề xuất mới liên quan đến USDC

MakerDAO đã thông qua cuộc bỏ phiếu với đề xuất tiếp tục giữ USDC làm tài sản thế chấp cho stablecoin DAI của nền tảng.
Amber avatar
quynhnt
Published Mar 27 2023
3 min read
Amber media

Related Posts