logo

Interlock

Dark
Content Language
English
VietNamese
thumbnail
thumbnail
Cộng đồng MakerDAO đã phê duyệt kế hoạch “Endgame" vào ngày 27/3, nhằm cải cách hoạt động của giao thức trong tương lai. Theo đó, DAO sẽ được chia nhỏ thành các SubDAO.

Theo trang quản trị của Maker, ngày 27/3, MakerDAO đã thông qua đề xuất cho kế hoạch “Endgame" với 76% phiếu đồng thuận và 24% phiếu chống. 

Đề xuất bao gồm các nguyên tắc cải cách bộ máy vận hành của Maker gọi là "Hiến pháp", được lập ra bởi Rune Christensen, nhà sáng lập dự án. Điều này nhằm đặt nền tảng mới cho việc quản trị, phát triển và đầu tư dự trữ của giao thức.

Cụ thể, DAO sẽ được phân tách thành các đơn vị nhỏ hơn gọi là SubDAO. Đây là các thực thể tự quản trị với token riêng của chúng trong hệ sinh thái MakerDAO.

Kế hoạch nhằm tăng doanh thu của nền tảng bằng cách đầu tư phần lớn dự trữ hơn 7 tỷ USD của Maker vào tài sản thế giới thực (RWAs) và quỹ thị trường. Ngày 5/3, như Interlock đưa tin, MakerDAO đề xuất phân bổ thêm 750 triệu USD để đầu tư vào trái phiếu kho bạc Mỹ. Điều này nâng tổng số tiền nắm giữ trái phiếu Mỹ của MakerDAO lên 1.25 tỷ USD.

Bên cạnh đó, “Endgame" giúp tăng tính phi tập trung của stablecoin DAI, định vị DAI là một loại tiền tệ mà người dùng có thể tạo ra lợi nhuận và không bắt buộc neo giá 1 USD. Tokenomics mới của Maker cũng bổ sung thêm tính năng cho phép thế chấp MKR để vay DAI, như Interlock đưa tin

Ngoài ra, động thái này cũng tái cấu trúc quản trị DAO bằng cách thiết lập các nhóm mới như Hội đồng Bỏ phiếu Hiến pháp (CVCs), Đại biểu Hiến pháp (CDs) và Hội đồng bảo vệ Hiến pháp (CCs).

Trước đó, “Endgame” đã được thảo luận từ tháng 5/2022. Kế hoạch đối mặt với sự phản đối từ quỹ đầu tư a16z vào tháng 10/2022. Tài khoản @imperiumpaper, một đại diện của MakerDAO, chỉ trích dự án đã hạn chế họ trong việc thảo luận về Hiến pháp mới này.

Maker là giao thức cho vay, cho phép người dùng tạo DAI bằng cách thế chấp tài sản. DAI là stablecoin có tổng vốn hoá lớn thứ 4 sau USDT, USDC, BUSD, đạt mức 5.16 tỷ USD, theo CoinGecko. Giá trị của DAI được đảm bảo bằng tài sản kỹ thuật số từ các khoản vay. Đến nay, MakerDAO đã sử dụng thêm các tài sản thực như tín phiếu kho bạc và trái phiếu Mỹ để ổn định đồng stablecoin này. 

Giao thức này được điều hành bởi một tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) được gọi là MakerDAO. Họ quản lý nền tảng thông qua các đề xuất, thảo luận cộng đồng và biểu quyết. Những nhà đầu tư nắm giữ token quản trị MKR của nền tảng có thể tham gia bỏ phiếu.

Đọc thêm: ConsenSys triển khai testnet mạng lưới zkEVM Linea.

icon
iconicon
Comment

You need toorto comment