Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Memecoin BRC-20 "chưa nở đã tàn"?

Vốn hóa thị trường token BRC-20 giảm hơn 60% trong 3 ngày, còn 385 triệu USD.
Amber avatar
immihu.web3
Published May 12 2023
Updated May 12 2023
2 min read
Amber media

Related Posts