Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Multichain cam kết bồi thường cho người dùng

Giao thức Multichain xác nhận sẽ bồi thường cho những người bị ảnh hưởng sau khi một số tuyến cross-chain ngừng hoạt động những ngày qua.
Amber avatar
uyntran.web3
Published May 24 2023
Updated May 24 2023
3 min read
Amber media

Related Posts