SETTINGS
Content language
flag Vietnamese
Vietnamese
flag Vietnamese
Vietnamese
Tiếng việt
flag English
English
English
Channel logo
Interlock
Save
Copy link

Nâng cấp Shanghai sẽ diễn ra vào cuối tháng 3?

Ethereum Foundation cho biết bản maninnet Shapella đang tiến tới giai đoạn pre-launch. Theo đó, mainnet sẽ được triển khai vào cuối tháng 3.
Avatar
immihu.web3
Published Feb 11 2023
Updated Feb 11 2023
1 min read
thumbnail

Theo thông báo từ Ethereum Foundation, bản cập nhật Shapella, viết tắt của Shanghai và Capella, đang tiến đến public tesntet, giai đoạn cuối cùng của prelaunch. Theo đó, testnet Zhejiang đang được triển khai cho staker và người dùng vào hôm nay (11/2). Sau đó, Sepolia sẽ triển khai Shapella vào ngày 28/2. 

Shepella bao gồm nhiều tính năng, trong đó quan trọng nhất là cho phép staker có thể rút ETH khỏi quá trình staking. Quá trình rút ETH sẽ gồm hai loại: rút hoàn toàn và rút một phần. Rút hoàn toàn dành cho những validator muốn dừng hoạt động và rút một phần dành cho những người xác thực (validators) có hơn 32 ETH. 

Theo Tim Beiko, nhà lập trình của Ethereum, mainnet sẽ được triển khai vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4. Tuy nhiên, đây không phải là kế hoạch chắc chắn. 

"Ngày mainnet sẽ phụ thuộc vào quá trình kiểm tra trong testnet. Nếu chúng tôi phát hiện lỗi nào đó, chúng tôi sẽ luôn trì hoãn và đảm bảo mọi thứ an toàn", Tim Beiko cho biết. 

Đọc thêm: Số phận liquid staking trước động thái của SEC. 

RELEVANT SERIES