Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

NFT đầu tiên trên Dagora launchpad cháy hàng

Ngày 29/3, marketplace Dogora chính thức mở đợt mint công khai cho người dùng. Pyra Aliens là bộ sưu tập NFT đầu tiên được phát hành trên nền tảng launchpad.
Amber avatar
uyntran.web3
Published Mar 29 2023
Updated Mar 30 2023
2 min read
Amber media

Related Posts