Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Số lượng nhà phát triển tăng lên trong mùa đông crypto

Số lượng nhà phát triển tăng lên đáng kể trong năm 2022 dù vốn hoá thị trường crypto giảm khoảng 70%. Nhiều quan điểm cho rằng thị trường downtrend là thời điểm tốt cho các dự án xây dựng và phát triển. 
Amber avatar
tranhtnn
Published Jan 18 2023
Updated Jan 18 2023
2 min read
Amber media

Related Posts