Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Nhà sáng lập Yuga Labs nghỉ bệnh

Wylie Aronow, co-founder của Yuga Labs, sẽ rời khỏi vị trí của mình để tập trung chăm sóc sức khỏe sau khi được chẩn đoán suy tim sung huyết.
Amber avatar
immihu.web3
2 min read
Published Jan 30 2023
Updated Jan 03 2024
Amber media