Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Nhân viên hợp lực cướp quyền CEO dự án ParaSpace

Hàng loạt nhân viên của dự án cho vay NFT ParaSpace đã nắm quyền kiểm soát kênh Twitter dự án, đồng thời cáo buộc CEO kiểm soát và chiếm dụng toàn bộ tiền trên nền tảng.
Amber avatar
uyntran.web3
Published May 10 2023
Updated May 10 2023
4 min read
Amber media

Related Posts