Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Optimism công bố lịch nâng cấp mainnet Bedrock

Optimism, giao thức mở rộng layer 2 trên Ethereum đã ấn định 6/6 làm ngày ra mắt bản nâng cấp mainnet cho mạng lưới.
Amber avatar
uyntran.web3
Published May 16 2023
Updated May 16 2023
3 min read
Amber media

Related Posts