Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

PancakeSwap đề xuất thay đổi tokenomics

Ngày 18/4, cộng đồng PancakeSwap đề xuất thay đổi tokenomics v2.5 nhằm giúp Syrup Pool (sản phẩm staking của dự án) giảm phát với mô hình real yield.
Amber avatar
thuyenpna
Published Apr 19 2023
Updated Apr 19 2023
2 min read
Amber media

Related Posts