Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Phát hiện lỗ hổng trên extension của Trust Wallet

Trust Wallet, ví tiền mã hóa thuộc sở hữu của Binance, vừa thông báo lỗ hổng ở WebAssembly trong thư viện mã nguồn mở. Địa chỉ ví được tạo mới từ ngày 14 đến 23 tháng 11 năm 2022 trên extension chứa lỗi này sẽ bị ảnh hưởng.
Amber avatar
immihu.web3
Published Apr 22 2023
Updated Apr 22 2023
2 min read
Amber media

Related Posts