logo

Interlock

Dark
Content Language
English
VietNamese
thumbnail
thumbnail
Đội ngũ nhà phát triển của Polygon Labs đề xuất nâng cấp chuỗi Polygon POS trở thành "zkEVM Validium".

Cụ thể, theo đề xuất, việc nâng cấp nhằm mục đích khiến chuỗi Polygon POS (proof-of-stake) hiện tại phù hợp với tầm nhìn Polygon 2.0, phiên bản tương lai tận dụng công nghệ mở rộng zero-knowledge với tên gọi validium. 

Đề xuất "Polygon 2.0" dự định sử dụng công nghệ zkEVM để tăng cường bảo mật và hiệu suất cho sidechain trong khi duy trì mức phí rẻ hiện tại. Điều này hoàn toàn tách biệt với chuỗi zkEVM mà đội ngũ Polygon Labs triển khai vào tháng 3. Blockchain sẽ được vận hành bởi nhà xác mình (validator) hiện tại, sau này họ sẽ trở thành người sắp xếp (sequencer) phi tập trung.

"Đây là bản nâng cấp chuỗi Polygon PoS thành zkEVM 'Validium'. Điều này nghĩa là dữ liệu được xác thực bởi validator của sidechain trong khi dữ liệu của chuỗi zkEVM hiện tại sẽ gửi dữ liệu về cho Ethereum", Sandeep Nailwal, nhà sáng lập Polygon, nêu rõ sự khác biệt giữa đề xuất và chuỗi khối zkEVM hiện tại. 

Polygon Labs nhấn mạnh rằng cả hai blockchain Polygon PoS sau nâng cấp và zkEVM sẽ cùng nhau tồn tại trong hệ sinh thái Polygon. Nếu được thông qua, nâng cấp sẽ được triển khai vào cuối năm 2024. 

Đề xuất này đánh dấu lần đầu tiên blockchain tích hợp công nghệ ZK proofs và chuyển đổi thành Layer 2. Polgyon hiện tại là một trong những blockchain được sử dụng nhiều nhất nếu xét về số lượng giao dịch cũng như hơn 2 tỷ USD tài sản trong hệ sinh thái. 

Đọc thêm: zkSync Era trở thành Layer 2 "sôi động" nhất.

icon
iconicon
Comment

You need toorto comment