Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Polygon zkEVM công bố mainnet

Việc Polygon ra mắt mainnet diễn ra chỉ vài ngày sau khi đối thủ zkSync triển khai mainnet cho các nhà phát triển dự án.
Amber avatar
uyntran.web3
Published Mar 27 2023
Updated Mar 27 2023
2 min read
Amber media

Related Posts