Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Sam Bankman-Fried cố gắng bịt miệng nhân viên

Một bản báo cáo dài 45 trang đưa ra các lỗi kế toán cũng như lối quản lý yếu kém tại sàn giao dịch FTX. Cựu giám đốc FTX US đã từng đề cập với Sam Bankman-Fried nhưng bị bác bỏ.
Amber avatar
immihu.web3
Published Apr 10 2023
Updated Dec 14 2023
2 min read
Amber media

Related Posts