Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Chủ tịch SEC: Coin Proof-of-Stake cần tuân thủ luật chứng khoán

Trong cuộc phỏng vấn sau cuộc họp ủy ban, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ khẳng định các loại tiền mã hoá thuộc mạng lưới Proof-of-Stake (PoS) đều là chứng khoán.
Amber avatar
uyntran.web3
Published Mar 16 2023
Updated Mar 24 2023
3 min read
Amber media

Related Posts