Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

SEC tuyên bố DeFi cũng là chứng khoán

Theo Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC), DeFi có thể được đưa vào định nghĩa mở rộng của cơ quan về những thành phần tạo nên sàn giao dịch chứng khoán.
Amber avatar
uyntran.web3
Published Apr 18 2023
Updated Apr 18 2023
3 min read
Amber media

Related Posts